WeChat Share

Truyền thông

Đối tác tuyên truyền & tổ chức

Truyền thông
Tham dự với tư cách nhà truyền thông


Nếu bạn muốn tham dự với tư cách là nhà truyền thông hoặc trở thành đối tác truyền thông chính thức của Mobile Game Châu Á, vui lòng liên hệ với Tan Shi Wei qua địa chỉ mail shiwei.chen@gmgc.info. .


Event Chi tiết sự kiện

 Trang thiết bị và mạng Internet

Truy cập internet (WiFi) miễn phí . Các thiết bị khác như máy tính xách tay và các thiết bị ghi âm... sẽ không có sẵn. Vì vậy các nhà truyền thông nên mang tất cả các thiết bị cần thiết khi tham dự sự kiện này.

 

Phỏng vấn

GMGC sẵn sàng giúp đỡ phối hợp cho những yêu cầu phỏng vấn dành cho cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị rằng các yêu cầu nên được gửi cho chúng tôi ít nhất 3 ngày trước khi thời gian phỏng vấn diễn ra. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để sắp xếp lịch phỏng vấn đến phút cuối cùng tùy theo lịch trình của các diễn giả. Chúng tôi cũng có thể kéo dài cuộc phỏng vấn với các diễn giả của sự kiện thông qua email. .


Thời gian

2015-07-09 09:00 - Start

2015-07-10 18:00 - End

Ended
Address
  • Vietnam Hồ Chí Minh phường 9
  • 18 An Dương Vương, Windsor Plaza Hotel